Nerijus Paluckas

Nėra geresnės dienos pakeisti savo gyvenimui, negu šiandien.

There is no better day to change your life when today.

comments