Nerijus Paluckas

Dažnai savo vaikams - žmonėms aiškinam kaip jie turi elgtis, ką turi daryti, ką priimti teisinga, o ką suprasti kaip melą. O kam? Tam, kad jiems būtų lengviau? Tam, kad jie eitu teisingu keliu? Tai parodykit man, bent vieną žmogų, kuris pilnai yra susitvarkęs savo gyvenimą ir savo vidinį pasaulį, bei dabar žino visus atsakymus. Pilavertišką 100 %. Ne turtingą, bet besislepiantį, kad jo neapvoktų. Ne dvasingą, bet vis dar ieškanti atsakymų. Ne valdingą, bet širdyje vienišą. Ne. Ne. Ne. Bet visapusiškai tokį, kuris duodamas atsakymą remsis išmintimi bei tiesa, kuri bus lygi išminčiai ir tiesai klausiančiojo, o ne jo paties. Tai jei neturi atsakymų į savo gyvenimo klausimus, kaip tu gali atsakyti į kitų?
comments